Vyber řešení
Zavřít

28. května 2015 / SODATSW na konferenci NSM Clusteru

28 Květen 2015

28. května 2015 / SODATSW na konferenci NSM Clusteru

Jako jeden z členů Network Security Monitoring Clusteru jsme se zúčastnili konference „Cíl a cesta ke kybernetické bezpečnosti nejen v mezích zákona“ pořádané pod záštitou Masarykovy univerzity. Účastníci měli možnost se seznámit s tím, jak se kybernetická bezpečnost, a to nejen podle zákona, řeší ve velkých společnostech z např. z oblasti automotive a finančního sektoru.

Konference se těšila velikému zájmu účastníků. Mezi přednášejícími nechyběli viceprezident ČIMIBu Aleš Špidla, zástupce CSIRT- MU Martin Drašar nebo Jakub Harašta (právnická fakulta MU), který se zabýval kybernetickou bezpečností z právního pohledu.
Mezi účastníky byli zástupci jak velkých českých společností napojených na kritickou infrastrukturu, tak zástupci státní správy a to ať již z národní úrovně, tak i regionální.

V rámci workshopového odpoledne jsme vystoupili s příspěvkem na téma: Bezpečnost výměnných médií.  Při praktické ukázce jsme účastníky seznámili s možnostmi monitoringu, kontroly a zabezpečení výměnných médií v rámci organizace.

Součástí konference bylo taktéž slavností otevření Kybernetického polygonu. Při otevíracím ceremoniálu jsme byli svědky praktické ukázky bezpečnostního cvičení vedeného odborníky z oblasti IT security. 
Jako člen NSM Clusteru jsme pro své zákazníky a partnery schopni zajistit přístup k technologiím Kybernetického polygonu, který je možno využít jako virtuální prostředí pro testování a simulace různého charakteru


Novinka je zařazena v kategoriích:

Personální audit

Kontrola a sledování práce zaměstnanců

více

Datový trezor

Online šifrování dat

více

USB pod kontrolou

Monitoring přenosných disků

více

Efektivní IT management

Snížení nákladů na údržbu sítě

více

Správce učebny

Údržba a kontrola počítačů ve školách

více