Vyber řešení

Ostatní dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky SODATSW

Všeobecné obchodní podmínky SODATSW vydává SODATSW spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi SODATSW spol. s r.o. a právnickou nebo fyzickou osobou, jíž SODATSW spol. s r.o. poskytuje služby. Stávají se součástí každé smlouvy uzavřené mezi SODATSW spol. s r.o. a zákazníkem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Licenční podmínky produktu OptimAccess


OptimAccess, pořízení jeho licencí, Maintenance nebo Upgrade se řídí podle podmínek uvedených v Licenčních podmínkách pro produkt OptimAccess.

Licenční a obchodní podmínky řešení Správce učebny a auditních modulů

Řešení Správce učebny, jeho pořízení nebo přechod z OptimAccess ClassRoom, se řídí podle podmínek uvedených v Licenčních a obchodních podmínkách řešení Správce učebny a auditních modulů.

Program technické podpory SODATSW

Technická podpora je určena především zákazníkům s platnou službou Maintenance. Je možné ji při technických problémech využít i u neplatících zákazníků. Každý zákazník má v rámci nákupu licence programu SODATSW spol. s r.o. nárok na určitou část technické podpory zdarma. Tato forma podpory je poskytována formou e-mailu a odvíjí se od úrovně zakoupené služby Maintenance. Zákazník si může také objednat vyšší úroveň technické podpory.

Personální audit

Kontrola a sledování práce zaměstnanců

více

Datový trezor

Online šifrování dat

více

USB pod kontrolou

Monitoring přenosných disků

více

Efektivní IT management

Snížení nákladů na údržbu sítě

více

Správce učebny

Údržba a kontrola počítačů ve školách

více